Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Visie op watertaken

Veilig wonen, werken en recreëren onder zeeniveau is minder logisch dan u misschien denkt. Ook bij preventie van wateroverlast komt veel kijken. En wat dacht u van het zorgen voor voldoende schoon, zoet water? Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) maakt deze ‘vanzelfsprekendheden’ mogelijk. En zo staan we in dienst van de samenleving.

Maar het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal kan dit grote gevolgen hebben. Daarom zet HHNK zich samen met alle betrokken partijen in om deze ‘vanzelfsprekendheden’ ook in de toekomst veilig te stellen. Met vakmanschap, specialistische kennis van water en ons werkgebied houden we het Hollands Noorderkwartier droog en leefbaar. Hoe we dat aanpakken, leest u in onze Deltavisie. De concrete projecten die hieruit voortkomen, vindt u in ons Waterprogramma 2016-2021.

Source ...

;